Obsahy zobrazené v jednotlivých sekcích jsou závislé na vaší registraci dle smlouvy. Pro její uplatnění je nutné počáteční přihlášení na této stránce. 

Přihlášení na hlavní stránce VÚPS zde není použitelné.

Nabízené služby :

Nabízíme soustavný průběžný monitoring národní a evropské legislativy zejména v oblasti hygieny výroby a bezpečnosti produkce, dále v oblastech souvisejících s problematikou výroby piva, značením výrobku a ochranou životního prostředí. Výstupem je seznam předpisů platných pro obor s komentářem, komplexní průřezové komentáře k jednotlivým sledovaným oblastem a metodické doporučení, jehož součástí jsou přehledné tabulky obsahující doporučené a závazné požadavky zdravotní nezávadnosti produkce.

Dále nabízíme konzultace a poradenství k legislativní problematice, úplný servis k systémovým normám a HACCP – implementace, poradenství, audity, a také školení k oblastem – legislativní předpisy, systémové normy, HACCP, vývoj legislativy

 


Služby na webu pro smluvní partnery:

-  přehled předpisů ČR a EU dle oblastí s možnost stažení a tisku přehledu z odkazu "Ke stažení"

- originály uvedených předpisů lze jednoduše nalézt a stáhnout na stránkách: 

CZ - http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

nebo http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

EU - http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

-  metodické doporučení - tabulky zdravotní nezávadnosti

-  průběžná aktualizace

-  konzultace ke struktuře webových stránek

-  komplexní průřezové komentáře k jednotlivým legislativním oblastem zahrnující všechny předpisy (příklady - oblast značení výrobků, zdrav. nezávadnost, životní prostředí apod.)

-  konzultace k obsahu webových stránek 

-  publikace, archiv

 

Kontakty na externí pracovníky:

ing. Ladislav Černý

tel: +420 267 312 806
mobil: +420 722 788 729

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

ing. Petr Volf

tel: +420 267 311 768
mobil: +420 602 222 657

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Zasílací adresa: VÚPS PRAHA, a.s., Korunní 106, Praha 10, PSČ: 101 44